Annelies Bax

(Sport) Fysiotherapeute, expertise longproblemen en heup, knie, enkel

Annelies Persoonlijk

‘Uw klacht is mijn zorg’, is een zin die direct aangeeft hoe ik in mijn beroep sta. U mag erop rekenen dat ik uw klacht middels mijn ervaring en binnen mijn kundigheid en professionaliteit zal behandelen met als doel dat u weer klachtenvrij kunt bewegen. Samen met u doorlopen we het behandeltraject en stemmen we af wat de volgende doelen zullen worden. Zeker ook voor (top)sporters is de route naar volledig herstel gemarkeerd met doelstellingen voor de korte en de lange termijn. Ik hou er ook van om die doelstellingen te vieren dus maken we van uw herstel af en toe een klein feestje!

Naast mijn werk ben ik met liefde en plezier in de weer met mijn thuisfront waar ik dan ook graag mijn overige tijd en energie in steek. Sporten doe ik natuurlijk ook graag en ik ben dan ook regelmatig op het sportveld te vinden.

Wilt u meteen een afspraak met mij maken? Klikt u dan op de volgende link: http://doornbosfysio.nl/contact

Datum indiensttreding

 • Werkzaam sinds september 2008 

Opleiding

 • Thim van der Laan Fysiotherapie 

Afgeronde specialisatie

 • Avans Master of Science Sportfysiotherapie  

Cursussen/seminars/workshops/ congressen

 • Symposium VKB letsel 
 • ZestienhovenCongres COPD 
 • Oncologiecursus “bewegen bij kanker”
 • Combined Quality Care
 • Esska Congres in Geneve, Toronto en Barcelona
 • Anatomy Trains I & II 
 • Dry Needling zowel Extremiteiten als Wervelkolom
 • Beweeginterventie Oncologie

Aandachtsgebieden

 • Knie
 • Rug
 • Enkel
 • COPD
 • Sport