geriatrie.png

Geriatriefysiotherapie

Mensen worden steeds ouder. Hierdoor kan het zijn dat ze minder bewegelijk worden en meer klachten aan het lichaam ervaren. Wanneer mensen ouder worden, kan het zijn dat ze als ‘kwetsbaar’ beschouwd worden. Maar wat is kwetsbaarheid dan?

Kwetsbaarheid is een geleidelijk proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale belemmeringen in het dagelijks functioneren. Deze belemmeringen vergroten de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten. Met andere woorden: het gaat vaak van kwaad tot erger; een vicieuze cirkel.

De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. Hij helpt ook patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Een geriatriefysiotherapeut is een geschoolde en vakbekwame fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen. Het specialisme richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden. Hierbij ligt de focus op het bewegend functioneren. Het domein van de geriatriefysiotherapie valt onder de medische, bewegings- en gedragswetenschappen en baseert zicht op actuele wetenschappelijke inzichten, methoden en technieken uit deze kennisgebieden.

Kent u iemand in uw omgeving die je graag in contact wil brengen met een geriatriefysiotherapeut? Laat het ons dan gerust weten!