Behandeling na COVID-19

14 dec, 2021

Behandeling na covid | Doornbos Fysio Groep

'We leven in een bijzondere tijd' is een zin die we de laatste tijd veel horen. De wereld om ons heen verandert sneller dan we gewend zijn. Meer ziekenhuis- en Intensive Care opnames, thuiswerken, eHealth, het is aan de orde van de dag. Er zijn met name in Noord-Brabant veel COVID-19 patiënten die na hun ziekenhuisopname een lange revalidatie te gaan hebben. Een nieuwe patiëntengroep dus. Wij hebben ons de afgelopen periode voorbereid op wat er komen gaat. We vertellen je er graag meer over.

Bij Doornbos Fysio Groep bereiden we ons voor op het begeleiden van deze patiënten bij hun revalidatietraject. We raadplegen de meest recente literatuur en leggen contact met huisartsen en andere paramedici zoals logopedisten, diëtisten en psychologen. Het is belangrijk dat we nauw samenwerken in de eerste lijn zodat we deze patiëntengroep de juiste zorg kunnen bieden. Een behandelplan op maat van elk van deze disciplines is noodzakelijk.

Stroomschema

Om dit helder weer te geven, hebben we een stroomschema opgezet waarin duidelijk te zien is, wie wat doet en waar per discipline naar gekeken wordt. Dit stroomschema vind je onderaan dit artikel. Op deze manier voorkomen we dat er onnodig veel zorg geleverd wordt. Per discipline wordt gekeken of behandeling noodzakelijk is. Als een of meerdere disciplines behandeling niet noodzakelijk acht, maar dit op een later tijdstip toch nodig blijkt te zijn, kan er snel tot behandeling worden overgegaan.

Om deze multidisciplinaire aanpak goed te laten verlopen, zal er wekelijks een evaluatie plaatsvinden tussen alle betrokken disciplines over de voortgang van de revalidatie. Na dit overleg koppelen we de bevindingen terug aan de huisarts. Zo zorgen we ervoor dat er snel ingegrepen kan worden bij complicaties en houden we de kwaliteit van de zorg hoog!

De longtherapeuten van Doornbos Fysio Groep staan voor u klaar!

Doornbos aanpak | Doornbos Fysio Groep

2024 © FysioWebsite. Alle rechten voorbehouden.