Diabetes beweeggroep

Uit onderzoek is gebleken dat lichamelijke activiteit een positief effect heeft op de preventie en het verloop van ouderdomsdiabetes, waardoor wij bij Doornbos Fysio Groep fitness bij diabetes aanbieden.

Niet alleen verbeteren uw insulinegevoeligheid, glucosetolerantie en glucosemetabolisme, maar er zijn ook positieve gevolgen voor uw gewicht, spierkracht en uithoudingsvermogen te herkennen. Ook is bewegen goed bij hart- en vaatziekten, botontkalking en wordt het bloedsuikergehalte verlaagd. Hierdoor zal u minder complicaties als gevolg van diabetes ervaren en fitter door het leven gaan.

Medische fitness bij diabetes

De diabetes-beweeggroep is een tweewekelijkse trainingsgroep voor diabetes II-patiënten. Elke patiënt heeft een eigen beweegprogramma dat in twaalf weken wordt uitgevoerd samen met een aantal andere patiënten. Omdat het een individueel programma is, kunt u altijd instromen.

Het intake gesprek

Voordat u deel kan nemen aan het beweegprogramma, vindt er eerst een intake gesprek plaats. Tijdens het intake gesprek wordt er een inschatting gemaakt van uw belastbaarheid op basis van uw medische gegevens en uw achtergrond met betrekking tot diabetes. Ook vinden er een aantal testen plaats, zoals een vragenlijst, een submaximale conditietest en een krachtmeting. Aan de hand van de criteria wordt er dan gekeken of u mee kan doen met de beweeginterventie.

In de intake wordt de kans op het krijgen van een hypo besproken en geadviseerd hoe u dit het beste kan voorkomen. Soms komt het voor dat u wat bij moeten eten voor de training. De fysiotherapeut bespreekt dit verder met u.

Het beweegprogramma

Tijdens het beweegprogramma komt u 2 keer per week. Dit is nodig om een goede opbouw en resultaat te kunnen waarborgen. Het programma duurt 12 weken. Tijdens het programma wordt u goed gemonitord. Ook wordt er besproken hoe u straks het bewegen zelf kunt oppakken.

Het beweegprogramma wordt opgesteld aan de hand van de wensen van de patiënt, de individuele trainingsdoelen en eventuele bijkomstige aandoeningen, met als mogelijk trainingsdoel:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van een actieve leefstijl.
  • Trainen van de lokale spierkracht en het spieruithoudingsvermogen.
  • Gewichtsreductie.
  • Verbeteren van het balansgevoel en het verhogen van het algemeen welbevinden.
  • Het bestrijden van beïnvloedbare risicofactoren, zoals het ontstaan van hart- en vaatziekten en botontkalking.

De Diabetes beweeggroep vindt plaats op: dinsdag van 17.00-18.00 o.b.v. Birgit van Beckhoven op onze locatie aan de Abdijstraat te Breda.

Heeft u interesse in het speciale beweegprogramma met fitness bij diabetes? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak voor een intake-gesprek.