Fysio Testlab

Testmogelijkheden bij Doornbos Fysio Groep, het Fysio Testlab

Naast de gebruikelijke vragenlijsten en scoringslijsten zoals aanbevolen door het KNGF, maakt Doornbos Fysio Groep ook gebruik van andere testdata en apparatuur zoals het David back-concept, de Contrex en de Zebris.

David-meetapparatuur

Contrex®

Zebris®

Echografie

Fysiofitheidsscan